Rozumný, logický a racionálny Korán

Autor: Aisha Moková | 17.8.2012 o 7:14 | Karma článku: 9,14 | Prečítané:  1611x

Povedzme, že hadísy hovoriace o neľudskosti a hlúposti proroka Mohameda sú falošné. Povedzme, že jeho životopisy napísali falošní moslimovia – posluhovači západu s cieľom očierniť jeho meno. Jediným vierohodným zdrojom pre spoznanie a učenie sa o islame je Korán. Podľa veriacich by sme v ňom mali nájsť logiku, racionálnosť, rozumnosť...

 

Moslimovia tvrdia, že Korán ako doslovne zaznamenané slovo božie neobsahuje žiadnu chybičku. V článku „Kto učil Alaha matematiku?“ som poukázala na matematické bludy vo veršoch o dedičstve. Ale možno sa mýlim. Možno sa mýlia aj generácie matematikov a zlomky si vysvetlili nesprávne. To znamená že Korán je naozaj logický a bez jedinej chybičky. Alebo...?

 

Korán 2:31 I (Boh)  naučil Adama všetky mená a potom ich predviedol (tieto mená ukázal)  anjelom a povedal: "Oznámte mi (anjeli) mená týchto(na meno ktorých sa vás pýtam) , ak pravdu hovoríte

V tomto verši ide o mená rastlín a živočíchov. Boh naučil Adama mená všetkých rastlín a živočíchov na zemi, aby ukázal anjelom, že nevedia všetko, len to čo ich Boh naučí. Kašlime na to, že názvy sa v jednotlivých jazykoch líšia. Dajme tomu, že ho naučil latinské medzinárodne uznávané...

Dodnes zoológovia klasifikovali  a pomenovali 20 000 druhov rýb, 6 000 druhov plazov, 9 000 druhov vtákov, 1000 obojživelníkov a 15 000 druhov cicavcov. Plus asi milión druhov hmyzu, pričom vedci predpokladajú, že ďalší milión čaká na objavenie a pomenovanie. A to tu ešte nie sú zarátané všetky druhy rastlín.

Na akej planéte je toto tvrdenie logické a racionálne?

 

Korán 2:55-56 55. I(spomeňte si na to)  povedali ste: "Mojžiš, nebudeme ti veriť, pokým neuvidíme Boha jasne a zreteľne", za to vás vzal blesk (zasiahol, usmrtil a vzal zo života pozemského) medzitým, ako ste pozerali (či Boha neuvidíte). Potom sme vás po vašej smrti (potom, ako vás blesk usmrtil) vzkriesili, azda budete ďakovať,

Neviem, aká je vaša definícia logického, rozumného a racionálneho. Tento verš opisuje konanie človeka s narcisistickou poruchou osobnosti. Narcis miluje zraniť a ponížiť človeka, a potom ho zachraňovať, aby mu ukázal svoju absolútnu moc. Žiadna normálna mentálne zdravá osoba by sa takto nesprávala. Ako môžeme Bohu pripisovať až také patetické správanie?

 

Korán 2:61 Povedal (im Mojžiš) : "Chcete zameniť to, čo je dobré, za to, čo je horšie(chcete sa vzdať stravy, ktorú vám Boh dal a ktorá je plnohodnotná a žiadate o stravu, ktorá je výživnou hodnotou horšia) ?! Zíďte dole do mesta (opustite oblasť, v ktorej teraz žijete a choďte do akéhokoľvek mesta), tam budete mať (nájdete)  to, o čo ste žiadali." A boli uvrhnutí do poníženia a prejavu biedy(pretvárka sa stala súčasťou ich povahy)  a boli sprevádzaní hnevom od Boha pochádzajúcim. To preto (ich Boží hnev sprevádzal) , že odmietali veriť v Božie znamenia a (preto, že) neprávom zabíjali prorokov (ktorých Boh k nim posielal).

Verš hovorí o nevďačných židoch, ktorých stihol boží trest lebo odmietli poslúchať Mojžiša, božieho proroka a „iných prorokov neprávom zabili“(Ježiša). Mojžiš bol prvý prorok zoslaný židom. Ako židov mohol stihnúť boží hnev za niečo, čo v tej dobe ešte nespravili??!

 

Korán 41:11 Potom (Boh)  do neba istavá (istavá znamená vystúpiť, nasmerovať niekam a pod.), ktoré (nebo)  bolo dymom a povedal mu (nebu) i Zemi: "Príďte (dostavte sa)  dobrovoľne (a poslušne) alebo proti svojej vôli". Povedali (nebo a Zem): "Prichádzame dobrovoľne (a poslušne) ".

Aj prváčik vie, že nebo a zem nie sú a nikdy neboli oddelené. Zem je jedna z miliárd planét obklopená obrovským priestorom – vesmírom, nebom. Zem oddelená od vesmíru je nezmysel.

Po druhé, Zem, planéty, hviezdy, meteority a iné vesmírne telesá sú z kameňa. Kameň je neživá hmota, ktorá nemá absolútne žiadnu schopnosť premýšľať a prijímať rozhodnutia, či „poslúchne alebo nie“ a určite nikdy nerozprával a ani nebude. Neživá hmota jednoducho podlieha fyzikálnym zákonom. Aj podľa verša 2:74 „kamene padajú zo strachu pred Alahom“. To neznie racionálne, logicky ani rozumne, ale ako rozprávky pre deti a mýty pre ľudí, ktorí nemajú tušenie ako funguje príroda.

poznámka: Niektorí moslimovia budú argumentovať, že nebom sa tu myslí zemská atmosféra. V Koráne sa hovorí o siedmych nebách, čo podľa Dr. Zakira Naika referuje sedem vrstiev zemskej atmosféry. V takom prípade by veľmi veľmi teoreticky nebo a Zem mohli byť oddelené. Ale nasledujúce verše v kapitole 41 hovoria o hviezdach – lampášoch uložených v najnižšom (čiže Zemi najbližšom) nebi. Neverím, že existuje človek čo by tvrdil, že hviezdy sú lampášiky zavesené v troposfére, ktoré nám tam rozsvecuje boh aby sme sa podľa nich orientovali v priestore.

 

Korán 2:65-66 I vedeli ste(dobre - adresátmi sú tu všetci židia)  o tých, ktorí z vás prekročili mieru v sobotu (ako sme potrestali tých, ktorí v sobotu zákaz lovu porušili a prekročili mieru toho, čo im bolo povolené) , a tak sme im povedali: "Buďte (staňte sa) opicami opovrhnutými".

Tento príbeh sa v Koráne opakuje tri razy. Fakt, že boh zmenil ľudí na opice neznie vôbec logicky a rozumne, ale prižmúrme (vypichnime si) obe oči, a dajme tomu že áno. Otázka znie: Nie je takýto trest hrozne prehnaný? Prečo by práca v Sobotu mala až tak obťažovať Alaha? A ak to bolo pre boha tak veľmi dôležité, prečo neprikázal svätiť Sabath aj Mohamedovi?

 

 

Korán o sebe hovorí ako o

knihe zoslanej zrozumiteľne: 2:99; 5:15 -16; 10:15; 6:55; 45:25; 41:53; 35:40; 26:195; 24:1; 17:12; 2:256;

ako o úplnej knihe, v ktorej je absolútne všetko : 6:38; 16:89; 17:89; 18:54;

ľahkej na pochopenie : 44:58 , 54:22 , 54:32, 54:40;

s množstvom všakovakých príkladov : 39:27; 30:58;

ako o knihe bez najmenšej pochybnosti v nej : 2:2; 11:1;

vysvetlenej do detajlov : 6:114;

ktorá nemôže byť zmenená : 6:115; 15:41

vysvetľujúcej samú seba : 2:185

bez jediného protirečenia :  4:82

A predsa verš 3:7 je jedno obrovitánske protirečenie ku všetkým predchádzajúcim veršom:

On (Boh)  je ten, kto zoslal na teba (Muhammad) Knihu (Korán). Sú v nej (v Knihe)  znamenia jednoznačné (ktoré majú jednoznačný význam) , ktoré tvoria základ Knihy, ale aj iné (znamenia, ktoré sú) mnohoznačné (pripúšťajú viaceré významy). Tí, srdcia ktorých sa odchýlili (od správneho usmernenia) , nasledujú z nej (z Knihy)tie mnohoznačné (znamenia) , sledujúc tým vystavenie ľudí skúške (odklonenie ich od správneho usmernenia) a sledujúc aj jej výklad (výklad znamení Knihy podľa svojich zámerov) . (V Koráne boli zoslané dve skupiny veršov. Prvú skupinu tvoria verše s jednoznačným významom. Tieto verše tvoria základ Koránu - Knihy. Sú to napríklad verše opisujúce Boha, súdny deň atď. Druhú skupinu tvoria verše, ktoré nemajú jednoznačný význam, ale sa dajú rôzne vyložiť a ktoré treba posudzovať podľa celkového ducha Koránu, aby tak človek dospel k ich správnemu pochopeniu. Treba ešte poznamenať, že Korán svoje verše nazýva znameniami.)  A nik nepozná jej výklad(výklad Knihy a v jej rámci aj výklad jej mnohoznačných veršov) okrem Boha, a tí, ktorí majú hlboké poznanie, tí hovoria: "Uverili sme v ňu (v Knihu - v Korán), celá je (pochádza) od nášho Pána". A poučia sa len tí, ktorí rozum majú (tí, ktorí rozumom premýšľajú a uvažujú).

Boh vystavuje ľudí skúške mnohoznačnými veršami?? Po prvé, ako môže smrteľník vedieť, ktoré verše sú mnohoznačné? Niekedy mám pocit, že s pokrokom vedy je medzi mnohoznačné a alegorické áye preradených čoraz viac veršov. Po druhé, Korán má byť správnym usmernením. O čo sa má veriaci človek oprieť, keď ešte aj v božom správnom usmernení sú „chytáky“?

„Verše treba posudzovať podľa celkového ducha Koránu.“ Aký je ten celkový duch? Človek nájde verš: „zabitie človeka je ako zabitie celého ľudstva, okrem prípadu keď je to podľa práva“ aj verš „zabite ich kdekoľvek by ste ich našli“. Ktoré z dvoch je celkový duch? V slovenskom preklade sa objavuje slovo „zabiť“ a jeho deriváty 185 krát. Slovo „milovať“ a jeho deriváty 5 krát, aj to v súvislosti s neveriacimi a ich láske k pozemskému životu, čiže v negatívnom zmysle. „Láska“  asi tiež 5 krát, v súvislosti s úžitkom, pôžitkami, v jedinom prípade láska k Bohu. Slovo strach sa objavuje v texte 117 krát, radosť 8 krát (v rátane odsudzovania pozemských radostí a úžitkov, t.j. v negatívnom zmysle). Z toho mi vyplýva, že duchom (a cieľom) Koránu je nahnať strach a udusiť akékoľvek známky odporu a nesúhlasu.

Ďalej: Nik nepozná jej výklad okrem Boha (??!) Tak načo ju Boh zosielal ľudstvu? Načo je niekomu návod, ktorému nemôže správne rozumieť nik okrem jeho autora?

 

 

Posledné riadky uvedeného verša 3:7 (mimochodom, je to veľmi často v Koráne opakujúci sa motív) sú mi veľmi povedomé: „uveria len tí, čo rozum majú“ (kto neuverí, je to dôkaz že nemá rozum...opravte ma ak sa mýlim, Einstein, Pasteur, Galileo, Voltaire, Watson, Newton, Darwin, Edison, Graaf, Gutenberg, Jung, Freud, Hieronymus, atď, atď, atď moslimami neboli)...vráťme sa do detských čias:  „ vaše zázračné šaty, pán cisár, uvidia iba múdri ľudia, pre hlupákov ostanú neviditeľné“...

 

Kedy si moslimovia priznajú, že cisár je nahý?

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria dve desaťročia. Tému aj tak pustili hnutiu ANO.

ŠPORT

Sagan na MS: má dva tituly, ale raz ho zradil žalúdok

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.


Už ste čítali?