Vznešený Korán podľa Michala

Autor: Aisha Moková | 16.3.2013 o 8:17 | (upravené 16.3.2013 o 11:27) Karma článku: 13,12 | Prečítané:  1706x

Bola som upozornená na zaujímavú tvorbu na blogu SME. Keďže sa to tak trošku týka mojej oblasti, nedalo mi nereagovať. Študent Michal vo svojich článkoch píše o múdrosti v Koráne. Tieto "vedecké fakty" je možné nájsť na takmer každej islamskej stránke. Apologéti islamu ich omieľajú stále dookola, znova a znova a znova... Viete ako to chodí, sto krát opakovaná lož sa stáva pravdou... Tak sa mu pozrime na zúbok.

 

"Korán obsahuje odpovede na veľké množstvo otázok. Stačí len čítať pozorne. Mnoho vedcov už priznalo fakt, že Korán nemohol byť spísaný človekom, vzhľadom k tomu, že obsahuje otázky ktoré moderná veda objasnila len nedávno."

Ktorí vedci to priznali? Moslimskí vedci? Kafíri? Konvertovali tí kafíri na islam, ak ich Korán presvedčil o božskom pôvode?

"Tento článok nemá provokačný charakter. Ide len o to aby sa človek trochu zamyslel."

Áno, islam samotný vyzýva ľudí, aby sa poriadne zamysleli ak neveria, že je to náboženstvo od pravého boha. Káže sa zamýšľať a zamýšľať, kým človek konečne "nepochopí", že musí byť moslimom.

"V Islame ide aj o rešpekt pred inými náboženstvami či ateizmom, čomu svedčí aj to, že sám Boh oslovuje bezvercov len vznešenými titulmi."

Úprimne, neviem či autor článku nikdy nečítal Korán, alebo len bohapusto klame. Pozrime sa na vznešené tituly pre bezvercov, ako vznešene sa o nich Korán (čiže vraj Aláh) vyjadruje:

Neobťažuj sa varovaním neveriacich. Aláh im znemožnil uveriť, aby ich mohol týrať na veky keď umrú.2:6-7
Aláh urobil srdcia neveriacich chorými, a zväčšuje túto ich chorobu. 2:10
Aláh oslepil neveriacich, nechal ich hluchých, slepých a hlúpych. 2:17-18
Aláh pripravil pre neveriacich pekelný oheň. 2:24, 2:39
Aláh preklial židov 2:61, preklial nevieru 2:88-89
Aláh premenil židov čo porušili Sabat na nenávidené opice. 2:65-66
Kresťania a židia budú trpieť v tomto živote, a pôjdu do pekla po smrti. 2:85, 2:114
Neveriaci spôsobujú znova a znova Aláhov hnev a On im nachystal hanebný koniec 2:90, 2:104
Aláh je nepriateľ neveriacich. 2:98
Iba zlí ľudia sú neveriaci 2:99, neveriaci sú zlí ľudia 2:254  (ak chceš dokázať, že si dobrým človekom, musíš sa stať moslimom)
Židia a kresťania veľmi dobre vedia, že moslimovia majú pravdu, preto sa snažia moslimov od viery odvrátiť, lebo im závidia. 2:109
Neveriaci sú majiteľmi pekelného ohňa. 2:119, sú tí čo prehrali 2:121
Aláh nechá neveriacich trošku si požiť, potom ich naženie do pekelného ohňa. 2:126, 2:175
Tí čo neveria v Korán sú preklínaní Aláhom, anjelmi a veriacimi. 2:162
Tí čo neveria sú hluchí, hlúpi a slepí, nemajú žiaden rozum. 2:171, budú mať bolestivý koniec. 3:4
Ak niekto zabije tvojho otroka, ty zabiješ jeho otroka. Ak ti zabijú muža, zabiješ muža, ak bola zabitá žena, ty zabiješ ženu. Môžeš sa rozhodnúť odpustiť, ak ti vrah zaplatí primeranú čiastku. To je Aláhov zákon, kto ho porušuje, bude mať bolestivý koniec. 2:178
Zabi neveraicich, kdekoľvek ich nájdeš. Ak zaútočia, zabi ich. To je odmena pre neveriacich. Ak sa prestanú zanovito držať svojej neviery, tak ich nezabi. 2:191-192
Aláh prikazuje moslimom bojovať, kým bude na zemi poriadok a všetci budú moslimovia. 2:193
Tí čo nerešpektujú svoje povinnosti voči Aláhovi, sú pyšní hriešnici a pôjdu do pekla. 2:206
Každý moslim musí chcieť bojovať proti neveriacim, či už sa mu to páči alebo nie. 2:216
Neveriaci uctievajú falošných bohov, naveky budú horieť v pekle. 2:257
Aláh nevedie neveriacich správnou cestou. 2:264
Neveriaci budú palivom pekelného ohňa, budú mať bolestivý koniec. 3:10, 3:12, 3:21, 3:77
Aláh neveriacich potrestá za ich nevieru 3:19 (hoci miesto toho, aby im ich "chorobu v srdci" vyliečil, ju úmyselne zväčšil, potrestá ich za to)
Veriaci nech si neberie za priateľov neveriacich. 3:28
Aláh nemá rád neveriacich 3:32, potrestá ich v tomto svete a v posmrtnom živote 3:56, odvrhne ich 3:85 (nemohol by nás len odvrhnúť? bez toho týrania?)
Nedôveruj nikomu kto nie je moslimom. 3:73
Odpadlíci budú preklínaní Aláhom, anjelmi a veriacimi. Budú mať bolestný koniec. 3:86-88
bolestivý koniec pre neveriacich 3:91, budú horieť v pekle. 3:116, 3:131, 3:162
Neveriacim očernejú tváre v deň posledného súdu. Stihne ich hrozný koniec. 3:105-106 (Prečo je trestom čierna tvár?? Nie je islam "protirasistickým" náboženstvom?)
Aláh miluje moslimov, lebo sú najlepší z ľudí, robia iba dobré veci a zakazujú zlé veci a veria v neho. 3:110
Nepriateľ sa s neveriacimi, nenávidia ťa a chcú ťa zničiť. 3:118
Nerešpektuj/ neposlúchaj neveriacich. 3:149
Rozosejeme úzkosť, strach do sŕdc neveriacim. Budú obyvateľmi ohňa. 3:151 (Aláh nevie, že aj emócie pochádzajú z mozgu a nie zo srdca?)
Neveriaci budú mať bolestivý, hanebný koniec. V pekle. 3:177, 3:178, 3:196

... to boli dve kapitoly... je toho hrozne veľa, z nasledujúcich kapitol pár zmienok o neveriacich, len pre ilustráciu..

Aláh preklial neveriacich za ich nevieru, preto neveria. 4:46 (hej, je to kravina)
Kresťania a židia musia uveriť v Aláhovo posolstvo zoslané Mohamedovi, ináč Aláh zmrzačí ich tváre alebo ich premení na opice, ako premenil porušovateľov Sabatu. 4:47 (evidentne, Aláh sa veľmi spolieha na márnivosť ľudstva)
Neveriaci budú v pekle týraný na veky. Keď im zhorí koža, Aláh im dá vyrásť novú kožu, aby im ju znova mohol páliť. 4:56
Aláh pripraví odmenu obrovskú pre tých, čo bojujú v jeho náboženských vojnách. 4:74
Veriaci bojujú za Aláha, neveriaci bojujú za diabla. 4:76
Neber si neveriacich za priateľov. Zabi ich kdekoľvek ich nájdeš. 4:144, 4:89, 4:91
Veriaci nesmie zabiť veriaceho. 4:93
Aláh nedovolí aby neveriaci zvíťazili nad veriacimi. 4:141 (Aláh si zobral dovolenku počas bitky pri Poitiers, alebo keď Napoleon hnal moslimov zo Španielska.)
Aláh preklial židov a stvrdil ich srdcia. Takmer všetci sú podvodníci. 5:12-13
Aláh sa rozhodol neveriacim neočistiť ich srdcia, budú mučení krutým mučením. 5:41
Všetci nemoslimovia robia zlé skutky. 5:45
Neber si za priateľov židov a kresťanov. Ak to robíš, Aláh ťa považuje za jedného z nich. 5:51
Aláh rozosial nepriateľstvo a nenávisť medzi židov. 5:64
Kresťania sa mýlia o Trojjedinosti boha. Za to budú mať bolestivý koniec. 5:73
Moslimovia, čo sa priatelia s neveriacimi, budú potrestaní Aláhom. 5:80
Keď neveriaci uvidia pekelný oheň, povedia, že by boli verili keby poznali pravdu. Ale všetci sú klamári. 6:27-28
Aláh zmiatol srdcia a zraky neveriacich. 6:110
Najhorší hriech je popieranie Aláha a jeho správy. 6:157
Neveriaci si vyberajú diablov ako priateľov a ochrancov, a veria že sú správne vedení. 7:30
Ľudia v Raji sa budú vysmievať tým v pekle: Tak ako, je vám teplúčko?" 7:44
Slúž Aláhovi alebo choď do pekla. 7:59
Neveriaci sú klamári. 7:66
Skutky tých čo popierajú posolstvo sú zbytočné a prázdne. 7:147
Aláh premení židov na opice. 7:166
Tí čo popierajú Mohamedovo posolstvo, sú ako psy 7:176 (podľa islamu sú psy špinavé zvieratá, v čiernych sídlia démoni), a sú zlo 7:177
Aláh rozoseje hrôzu do sŕdc neveriacich, podreže ich hrdlá a odreže im prsty. 8:12
Neveriaci sú najhoršie zvery. 8:55
Neveriaci sú hlúpi, preto ich veriaci ľahko porazia. 8:65
Zabi modloslužobníkov kdekoľvek ich nájdeš. 9:5
...celá deviata kapitola je plná "úcty" k neveriacim...
...
Neveriaci sú perverzní, sú to nepriatelia. 63:4
...
...peklo, oheň, utrpenie...
...hlúpi, hluchí, vedia ale pyšne odmietajú...
...psy, opice, svine, zvery...

(Veriaci) nech sa neobťažujú so žiadaním odpustenia pre neveriacich. Aláh im nikdy neodpustí. 63:6


Dobre, už mi stačilo. Už viem že Aláh mi zatvoril srdce, aby som nepoznala pravdu. Že ma necháva žiť, aby som si nazbierala viac neviery a on ma mohol potrestať. Bude ma smažiť, dá mi novú kožu aby ma znova mohol smažiť, a takto dookola. Bude ma nútiť piť vriacu vodu. Nenávidí ma, spôsobujem jeho hnev, som hlúpa, hluchá, slepá. Viem, že islam je pravé náboženstvo, ale kvôli svojej pýche to nepriznávam. Viem, že moslimovia hovoria pravdu (že Mohamed je pravý posol a kto v neho neverí bude navždy týraný Aláhom, a kto v neho verí, bude mať odmenu večnú), závidím im a preto islam kritizujem, aby som ich od neho odvrátila. Aká múdrosť, úcta a tolerancia!!!! Prečo je len väčšina ľudstva taká hlúpa!!!

Aha, však to Aláh zapečatil naše srdcia...


"Preto prosím ak by sem niekto náhodou prišiel len preto aby kritizoval alebo písal, že to je hlúposť nech ide radšej ďalej a ignoruje to."

Najväčším nebezpečím pre civilizáciu nie je hŕstka fanatikov, ale mlčiaca väčšina. Ak človek uverejní nezmysly a lži, musí rátať s kritikou.


Korán o moriach a riekach

"Moderná veda zistila, že tam kde sa dve moria stretávajú vzniká medzi nimi určitá bariéra. Táto bariéra rozdeľuje dve moria takže majú vlastnú teplotu, slanosť a hustotu. Napríklad Stredozemné more je teplé, slané a s nižšou hustotou v porovnaní s Atlantickým oceánom. Keď voda zo Stredozemného mora vstúpi do Atlantického oceánu cez Gibraltár pohne sa niekoľko sto kilometrov v hĺbke okolo 1000 metrov v jej odlišnej hustote, teplote a slanosti."

Nezmysel. Nech autor poskytne link na nejaký odborný článok naozajstných vedcov, kde sa píše o "neviditeľnej bariére". Na základnej škole sme sa na fyzike učili o difúzii: je to samovoľné zmiešanie dvoch látok s rozličnými teplotami, hustotou, atď. Tie vody neostanú nezmiešané a oddelené naveky. Prebieha medzi nimi difúzia.

http://polgar.blog.sme.sk/c/323347/Vzneseny-Koran-II.html

Na autorovom obrázku je určená ako hraničná hustota 36,5%. Z jednej strany "bariéry" je slanosť nad 36,5%, z druhej strany pod 36,5%. WTF? Ako tí "vedci" určili, že práve 36,5% je bariéra??? Nie je tam žiaden výrazný rozdiel, postupný pokles hustoty (a teploty) len svedčí o priebehu difúzie, ktorú nenájdeš v Koráne, ale ju objavil hnusný kafír, ktorého Aláh nenávidí a práve teraz ukrutne mučí.

 

"Údaje sú prenesené z Oceánografie od významného oceánografa Thurmana. Všetko toto je vedecky podložené a potvrdené. Tieto informácie boli zistené len nedávno využitím pokročilých prístrojov na teplotu, slanosť či hustotu."

O významnom oceánografovi Thurmanovi som nenašla nič. Ani len trápny životopis na wikipédii. Môj niekdajší profesor psychológie má svoj životopis na wikipédii, a to s ničím významným neprišiel. Nebolo by to prvý krát, čo si moslimovia vymysleli vedca. Islamské stránky sú takých duchov plné.

"Ľudské oko nedokáže vidieť stretávajúce sa dve moria, takisto ako ani slanosť."

Dokáže vidieť mútnu vodu rieky vlievajúcu sa do priehľadného mora. Zreteľne vidí od blata zafarbenú vodu zasahujúcu do mora. A ak nemá tušenie, že tie vody sa miešajú difúziou, môže sa mu zdať, že je medzi nimi bariéra (keďže priteká stále nová a nová zablatená voda). A slanosť nedokážeme vidieť, ale cítiť. To vie aj škôlkár.

 

Ak chcete ľudí presvedčiť na islam, mali by ste si dať záležať trošku viac na vaších "dôkazoch".

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria dve desaťročia. Tému aj tak pustili hnutiu ANO.

ŠPORT

Sagan na MS: má dva tituly, ale raz ho zradil žalúdok

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.


Už ste čítali?