Bloghttp://mokova.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskRamadanMubarak: O posvätných mesiacoch II (mokova)Ako Mohamed využíval posvätné mesiace vo svoj prospech Po príchode do Mediny sa Mohamed snažil čo najrýchlejšie všetkými možnými prostriedkami. Keďže jeho nasledovníci v priebehu dvoch mesiacov postupne migrovali z Mekky len s malým majetkom čo uniesli, a v novom meste ich nik nečakal s otvoreným náručím a pečenými holubmi, postihla ich chudoba a hlad. Aby ich Mohamed nakŕmil (a zabránil ich nespokojnosti, odpadlíctvu, prípadnej vzbure), začal organizovať prepady neozbrojených alebo ľahko ozbrojených mekkánskych obchodných karavan. Prvé tri nájazdy stroskotali. Štvrtýkrát Mohamed zorganizoval ôsmich moslimov pod vedením svojho bratanca za matkinej strany Abdullaha bin Džahša počas mesiaca Radžab, jedného zo štyroch posvätných mesiacov pohanských Arabov.Sat, 27 Jul 2013 08:06:37 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/333884/RamadanMubarak-O-posvatnych-mesiacoch-II.html?ref=rssRamadan Mubarak: O posvätných mesiacoch I (mokova)Začal mesiac ramadán, rok 1434 kalendára hidžry. Dnešní moslimovia ho považujú za posvätný mesiac, mesiac zasvätený alahovi, mesiac pôstu, odriekania pozemských pôžitkov a mesiac kedy sú dobré skutky obzvlášť cenené. Veriaci sa nedotkne jedla, pitia a manželky od svitu do mrku. Svoj čas venuje modlitbám a rozjímaniu, a utužovaniu rodinných zväzkov. Až po západe slnka má právo prerušiť pôst, podľa sunny ďatlami a kyslím mliekom. Nasleduje výdatná hostina v kruhu rodiny - v arabskom kontexte to môžu byť aj strýkovia a stryné s deťmi z piateho kolena, čo je celkom sympatické v dnešnom individualistickom svete. Fri, 12 Jul 2013 07:59:44 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/332577/Ramadan-Mubarak-O-posvatnych-mesiacoch-I.html?ref=rssMohamedovo eko-cítenie (mokova)Veriaci radi hovoria o islame ako o ekologicky založenom náboženstve. Povera pramení z hadísu, kde Mohamed dáva inštrukcie počas boja neničiť stromy a neznečisťovať vodu. To, že v iných hadísoch sa hovorí, ako porazenému židovskému kmeňu vypálili ich stromy - zdroj obživy, už prizná málokto. Ale dnes nie o rastlinkách som chcela. Je všeobecne známe, že Mohamed nemal v obľube psy, a napríklad v Mekke ich prikázal vyhubiť. Kvôli ich nečistote a .. lebo v tých čiernych je satan. A čo iné zvieratká? Napríklad salamandry?Sat, 06 Jul 2013 08:27:25 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/332340/Mohamedovo-eko-citenie.html?ref=rssVeril Mohamed v plochú Zem? (mokova)"Odkiaľ máš tie nezmysly, že Mohamed nevedel, že Zem je guľatá?" Lebo to povedal. V Koráne, v hadísoch a nepriamo aj ním ustanovenými náboženskými pravidlami, ktoré sú jednoduché a pomerne logické na Zemi-placke, ale nepraktické na Zemi-geoide.Sun, 16 Jun 2013 08:25:03 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/329640/Veril-Mohamed-v-plochu-Zem.html?ref=rssEurópa v roku 2029 (mokova)Zábery z katastrofického filmu, kde sa svet ponoril do chaosu a beznádeje, lebo ženy prestali rodiť deti, kde hodnota človeka bola zredukovaná na jeho pôvod a každý imigrant odsunutý do getta s nasledovným povstaním a občianskou vojnou. Rýchlo za sebou nasledujúce sekvencie s ukážkami protestov a manifestácií (kde, kto, za čo, prečo je nepodstatné), pár do kamery vrieskajúcich ľudí, ideálne farebných, pár výrastkov rozbíjajúcich niečo, ideálne farebných. Veci vybuchujúce, veci rozbité, všetko podfarbené krásnou dramatickou hudbou a všetkovysvetľujúci text.Sat, 01 Jun 2013 08:50:40 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/329651/Europa-v-roku-2029.html?ref=rssSharia 4 Slovakia, časť druhá... (mokova) Podľa admina stránky: "Rasizmus je pre muslimov nepochopiteľný, pretože Korán hovorí o rovnoprávnosti (čo je vidieť napríklad v postavení cudzích moslimských robotníkov v Saudskej Arábii) všetkých ľudí nasledovne:" „Ó ľudia! Veru Sme vás stvorili z muža a ženy a učinili Sme z vás národy a kmene, aby ste sa vzájomne spoznávali. Veruže najušľachtilejší z vás u Alláha je ten, ktorý je najbohabojnejší. A Alláh je veru Vševediaci a všetkého je si dobre Vedomý." Korán 49:13Sat, 11 May 2013 08:22:29 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/328109/Sharia-4-Slovakia-cast-druha.html?ref=rssSharia 4 Slovakia, časť prvá (mokova)Administrátor sharia4slovakia.szm.com mi ako reakciu na články o šaríi poslal link na spomenutú stránku. Úprimne, veľa sa nenadreli, o islamskom práve tam nie je nič. Zopár donekonečna opakovaných tvrdení okopírovaných z inej slovenskej islamskej stránky, hadísy bez uvedenia zdrojov. Úprimne, vôbec nerozumiem s akým cieľom to posielali. Možno pred pár rokmi by som uvedené slová čítala s dojatím, slzička v kútiku oka. Ale posielať nedomyslené pozlátka človeku čo x-krát prečítal Korán, orientuje sa v hadísoch a pozná x verzií Mohamedových životopisov je, ak nie hlúposť, tak minimálne neuveriteľne naivné.Fri, 26 Apr 2013 08:59:33 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/326849/Sharia-4-Slovakia-cast-prva.html?ref=rssKoniec debaty... (mokova)Je naozaj zaujímavé viesť diskusiu s veriacim človekom. Človek nezažil naozajstné rozpaky, ak neskúsil brániť islam a jeho autora Mohameda. Bohužiaľ, obžaloba je naozaj dlhá a dôkazy nepriestrelné. No tá húževnatosť veriacich...Sat, 20 Apr 2013 08:37:23 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/325777/Koniec-debaty.html?ref=rssŠaría: Smrť odpadlíkom, alebo "niet donútenia v náboženstve"? (mokova)Islamský právny systém má mnoho vetiev: v prvom rade sa delia Šíti a Sunniti. Tieto sa ďalej rozdeľujú na právne školy. Sunnitský právny systém (fikh) sa delí na štyri základné právne školy/ náuky (Madhab): Hanafi (južná a stredná Ázia, Kaukaz, Blakán, Turecko), Sháfi (Jemen, Eritrea, Palestína, Sýria, Somália, Kurdistan, Malajzia, Indonézia, čiastočne v Saudskej Arábii, Vietname, Thajsku, Egypte, Južnej Afrike), Maliki (severná a západná Afrika, Emiráty, Saudská Arábia, kedysi v islamskom Španielsku) a Hanbali (Saudská Arábia, Sýria, Irak; tento prúd nasleduje väčšina Salafistov). Jediný kompletný zákonník Šaríe preložený do európskeho jazyka, ktorý sa mi zatiaľ dostal do rúk je Reliance of the Traveller. Manuál islamského práva Shafi školy bol zostavený učencom Shihabuddin Abu al-Abbás Ahmad ibn an Naqib al Misri v 14.storočí na základe práce immámov Nawawi a Abu Ishaq as Shirazi. Jeho práca bola preložená do angličtiny v roku 1991 americkým moslimom Nuh Ha Mim Kellerom a schválená slávnou egyptskou islamskou Univerzitou Al-Azhar.Sat, 13 Apr 2013 08:47:05 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/325760/Saria-Smrt-odpadlikom-alebo-niet-donutenia-v-nabozenstve.html?ref=rss"Boží zákon" Šaría: Povinné zabezpečenie manželky (mokova)Reliance of the Traveller: m11.0  Finančné zabezpečenie manželky (výživné práva manželky) m11.1 (Pravidlá v tejto sekcii neslúžia ako odporúčanie koľko treba míňať, ale skôr definujú minimálnu hranicu, pod ktorú lakomý manžel nemá právo ísť. Extra výdavky manžela na manželku sú jeho charitou.)Sat, 06 Apr 2013 09:01:51 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/325143/Bozi-zakon-Saria-Povinne-zabezpecenie-manzelky.html?ref=rssPrečo je viera v satana bohorúhačstvo (mokova)Nebudem sa snažiť dokázať, či boh existuje alebo nie. V mene argumentu predpokladajme, že existuje. Tak. Všetky tri abrahámovské monoteistické náboženstvá obsahujú "satanský" náprotivok k bohu v takej či onakej podobe. Dáva to však zmysel?Sat, 30 Mar 2013 08:25:23 +0100https://mokova.blog.sme.sk/c/324626/Preco-je-viera-v-satana-bohoruhacstvo.html?ref=rss"Boží zákon" Šaría: O vene (mokova)V skratke: Islamský právny systém má mnoho vetiev: v prvom rade sa delia Šíti a Sunniti. Tieto sa ďalej rozdeľujú na právne školy. Pre obrovský rozsah materiálu sa budem venovať iba sunitskému právnemu systému (fikh). Ten sa delí na štyri základné právne školy/ náuky (Madhab): Hanafi (južná a stredná Ázia, Kaukaz, Blakán, Turecko), Sháfi (Jemen, Eritrea, Palestína, Sýria, Somália, Kurdistan, Malajzia, Indonézia, čiastočne v Saudskej Arábii, Vietname, Thajsku, Egypte, Južnej Afrike), Maliki (severná a západná Afrika, Emiráty, Saudská Arábia, kedysi v islamskom Španielsku) a Hanbali (Saudská Arábia, Sýria, Irak; tento prúd nasleduje väčšina Salafistov).Sat, 23 Mar 2013 08:41:08 +0100https://mokova.blog.sme.sk/c/323186/Bozi-zakon-Saria-O-vene.html?ref=rssVznešený Korán podľa Michala (mokova)Bola som upozornená na zaujímavú tvorbu na blogu SME. Keďže sa to tak trošku týka mojej oblasti, nedalo mi nereagovať. Študent Michal vo svojich článkoch píše o múdrosti v Koráne. Tieto "vedecké fakty" je možné nájsť na takmer každej islamskej stránke. Apologéti islamu ich omieľajú stále dookola, znova a znova a znova... Viete ako to chodí, sto krát opakovaná lož sa stáva pravdou... Tak sa mu pozrime na zúbok.Sat, 16 Mar 2013 08:17:33 +0100https://mokova.blog.sme.sk/c/323425/Vzneseny-Koran-podla-Michala.html?ref=rssMohamed očami západných velikánov alebo aj tak sa zavádza (mokova)"Počas obdobia križiackych výprav boli o prorokovi Muhammadovi (nech ho Boh žehná a dá mier) šírené rôzne nepravdivé klebety." "So zrodom modernej doby poznamenanej vyššou náboženskou toleranciou a slobodou myslenia, nastala obrovská zmena v prístupe niektorých západných autorov k zobrazovaniu jeho života a charakteru. Dôkazom toho sú názory niektorých nemuslimských učencov na proroka Muhammada uvedené nižšie.    Sat, 09 Mar 2013 07:41:47 +0100https://mokova.blog.sme.sk/c/321450/Mohamed-ocami-zapadnych-velikanov-alebo-aj-tak-sa-zavadza.html?ref=rssHistorické fakty v Koráne (mokova)Krátky výber veršov o historických postavách a udalostiach v Koráne. Citácie sú z prekladu Koránu do slovenčiny: Korán, Preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom. Preložil Abdulwahab Al-Sbenaty. Hrubou kurzívou je uvedený preklad veršov, v zátvorkách pôvodný komentár autorov.Fri, 01 Mar 2013 09:27:24 +0100https://mokova.blog.sme.sk/c/322003/Historicke-fakty-v-Korane.html?ref=rssExmoslimka Pavlínka (mokova)Príbeh českej bývalej moslimky. O navštevovaní mešity, o konverzii, o vzťahoch medzi sestrami a o vzťahoch partnerských. O vnútorných konfliktoch, o rozvodoch, o odpadlíctve.Sat, 23 Feb 2013 08:14:03 +0100https://mokova.blog.sme.sk/c/320333/Exmoslimka-Pavlinka.html?ref=rssMalý nenávistný blog (mokova)Po x-tý raz sa mi dostalo pokarhania... Prečo píšem blogy plné nenávisti... Je mi z toho smutno a beriem si to k srdcu... Na druhej strane je to naozaj fascinujúce. Neviem, čo cítim viac - zvláštne rozpaky alebo hrdosť na náš malinký národ, kde každý druhý čitateľ SME je expertom na psychoanalýzu. Z pár riadkov blogu dokážu vyvodiť kompletnú diagnózu.Sat, 16 Feb 2013 07:52:31 +0100https://mokova.blog.sme.sk/c/319509/Maly-nenavistny-blog.html?ref=rssCopperfield nech sa schová, Korán umožňuje byť neviditeľným (mokova)Korán súra 111 Al-Masad (Povrazy) 1)Nech zhynú obe ruky Abú Lahaba (Mohamedov strýko) a aj on nech zhynie! 2) Jeho majetok je mu na nič, ani to čo získal. 3) Bude horieť v Ohni plnom plameňov, 4) rovnako ako jeho žena, nositeľka dreva 5) na jej krku povraz z vláken palmových.Sat, 09 Feb 2013 07:43:36 +0100https://mokova.blog.sme.sk/c/320372/Copperfield-nech-sa-schova-Koran-umoznuje-byt-neviditelnym.html?ref=rssHow-to: Ako sa stať (úspešným) kultovým vodcom (mokova)Keď sme v škole hundrali, na čo sa máme učiť kto - kedy - čo v minulosti urobil, dobil či vymyslel, učiteľka vravievala: "svet si má zo svojej histórie brať ponaučenie." My sme samozrejme prevracali očami. Dejepis neznamenal nič. Nič, čo by sa dalo využiť v praxi. To až odrastenému človeku dopne. Škola nám natesno zväzovala hemisféry, bifľovali sme sa dátumy a hotovo. Čo tak pre zmenu trochu využitia v reálnom živote?Sat, 02 Feb 2013 07:44:53 +0100https://mokova.blog.sme.sk/c/319266/How-to-Ako-sa-stat-uspesnym-kultovym-vodcom.html?ref=rssZrnká múdrosti: Ako dokonalý Korán verše tratil (mokova)Jedným zo základných argumentov veriacich je neobmedzená dokonalosť Koránu. Málokto si však dá tú námahu, aby si zistil detajly ako vlastne Korán vznikal. Verše prichádzali, Mohamed prijímal lepšie znejúce návrhy od svojich spoločníkov, a verše odchádzali... Asi najmarkatnejším príkladom je verš o kameňovaní cudzoložníkov, ktorý sa nedochoval, zataiľ čo príkaz z neho sa dodržiava (prorok ho dal do opatery Aiši.. prečo asi.. a tej ho zožrala koza... prečo asi). Nie je však jediný obdivuhodný exemplár.Fri, 25 Jan 2013 07:53:06 +0100https://mokova.blog.sme.sk/c/316810/Zrnka-mudrosti-Ako-dokonaly-Koran-verse-tratil.html?ref=rssNezvratný osud (mokova)Jedným zo základných islamských konceptov je viera v osud. Kto neverí v osud predurčený Aláhom, zapísaný anjelom do knihy života dieťaťa ešte pred narodením, nie je pravým Moslimom. Dajme však nateraz bokom islamské texty a pozrime sa na takýto predpoklad obyčajným sedliackym rozumom.Thu, 01 Nov 2012 08:00:00 +0100https://mokova.blog.sme.sk/c/304165/Nezvratny-osud.html?ref=rssPrečo sú moslimovia agresívni? (mokova)V prvom rade, netreba generalizovať. Viem že sa to jednoducho povie, ale ťažšie urobí, lebo človek má tento dar aj prekliatie v jednom jednoducho vrodené. Vďaka zovšeobecňovaniu (aby som to pekne po slovensky..) sa učíme, berieme si ponaučenie pre budúcnosť... že oheň páli a netreba chytať žeravé uhlíky, že elektrina kope a netreba strkať prsty do zástrčiek, že polievka s penou na povrchu už nebude to pravé orechové...Wed, 10 Oct 2012 07:58:18 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/309657/Preco-su-moslimovia-agresivni.html?ref=rssO manželstve v slovenskej verzii Koránu (mokova)Koránový veršík o manželstve, s pôvodným komentárom (bloky textu v úvodzovkách) autorov slovenskej verzie Koránu (Korán – preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami, preložil Abdulwahab Al-Sbenaty) a s mojimi, možno logickými možno nie, skromnými reakciami.Wed, 03 Oct 2012 07:02:45 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/304806/O-manzelstve-v-slovenskej-verzii-Koranu.html?ref=rssPerly Koránu: Ľudské srdce (mokova)Keď som si listovala a čítavala v Koráne ešte ako veriaca, stalo sa často že som natrafila na verše, ktoré nedávali zmysel. Našťastie pán prekladateľ nelenil, a mojej orientálnejvierychtivej dušičke poskytoval znova a znova to po čom pišťala. Keď si tie texty čítam pár rokov neskôr, mám zmiešané pocity. Údiv (ako to niekto môže brať vážne), hanba (že som to kedysi brala smrteľne vážne) a aj sa celkom pobavím.Fri, 28 Sep 2012 07:55:26 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/305279/Perly-Koranu-Ludske-srdce.html?ref=rssOspravedlnenie moslimom (mokova)Uverejnila som veľa príspevkov, ktoré by mohli uraziť moslimský jemnocit, a je mi to ľúto. Niektoré reakcie a dlhšia absencia niektorých diskutérov (oponentov) ma prinútili vážne sa nad sebou zamyslieť. Urazila som vaše presvedčenie, prosím o odpustenie. Minimálne v tomto príspevku sa budem snažiť viac načúvať, vcítiť sa do cudzej kože, "vymeniť" si roly...Thu, 20 Sep 2012 07:39:41 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/307833/Ospravedlnenie-moslimom.html?ref=rssVedecké fakty v Koráne: mužské semeno (mokova)Korán je veriacimi považovaný za slovo Boha, nemenné, neomylné, pravdivé. Pravoverní hlásajú, že obsahuje absolútne všetky fakty týkajúce sa života na Zemi, známe ale aj zatiaľ neobjavené. Jedna jediná chybička by vyvrátila jeho pravosť a božský pôvod. Keby... keby sa ľudia slepo nesnažili ospravedlňovať stovky nezmyslov, ktoré obsahuje. Napríklad, odkiaľ sa berie ejakulát.Thu, 13 Sep 2012 07:29:43 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/306507/Vedecke-fakty-v-Korane-muzske-semeno.html?ref=rssSunna: Mafiánske praktiky (mokova) Prorok Mohamed je pre moslimov najdokonalejším z dokonalých. Tak sa teda nechajme poučiť ďalším z jeho početných ctených a nasledovaniahodných príkladov: Mafiánske praktiky pre samoukov.Wed, 05 Sep 2012 07:10:48 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/305656/Sunna-Mafianske-praktiky.html?ref=rssTrampoty s Prorokovou tradíciou (mokova)Existujú dve kategórie moslimov – tí čo veria v pravosť Koránu a Hadísov bez žiadnych „ale“ a „keby“, a tí čo odmietajú hadísy čiastočne alebo úplne. Snažia sa interpretovať Korán tak, aby sa stal prijateľným pre rozumného človeka. No Hadísy tvoria ucelenú zložku islamskej viery a ich popieranie podkopáva dôležité piliere islamu a vyvoláva pochybnosti o samotnom Koráne a o živote proroka Mohameda.Sat, 01 Sep 2012 09:09:00 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/305186/Trampoty-s-Prorokovou-tradiciou.html?ref=rssMilujúci Prorok čo želá dobro všetkým (mokova) Mubahila je staroarabská praktika, po slovensky „preklínanie“. Jej použitie je opísané v Koráne a prebieha nasledovne: zhromaždia sa dve skupiny ľudí, ktorí vzájomne nesúhlasia so svojimi tvrdeniami, a zvolávajú Alahovu kliatbu na protivníkov. Alah potom potrestá tú skupinu, ktorá klamala.Wed, 29 Aug 2012 07:13:28 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/305657/Milujuci-Prorok-co-zela-dobro-vsetkym.html?ref=rssArabská žena „pred“ a „po“, časť 2. (mokova)Bohužiaľ, moslimovia zničili v maximálnej možnej miere stopy, pamiatky a texty predislamského obdobia. Svoje dejiny pred islamom hodili do šuplíka „Jaheliyah“, t.j. Temný vek, Vek Nevedomia, preto nie je ľahké presne definovať status žien v predislamskej ére. Určite nebol homogénnym javom a existovali rozdiely medzi jednotlivými kmeňmi. Ostáva nám oprieť sa o islamské zdroje a študovať práva žien a ich vývoj za života Mohameda. Paradoxne, ako dôkaz proti islamu to úplne postačí.Mon, 27 Aug 2012 07:18:20 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/305658/Arabska-zena-pred-a-po-cast-2.html?ref=rssPríbeh o manželstve proroka Muhammada a Aiše (mokova)Predstava starého muža vzrušeného malým dievčaťom je nechutná. V každom normálnom človeku dieťa vzbudzuje ochranársky pud. Platí to dokonca aj u zvierat, hoci by šlo o mláďa iného druhu. Pedofília je otrasný zločin, lebo zneužíva detskú dôveru.Sat, 25 Aug 2012 08:43:00 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/305278/Pribeh-o-manzelstve-proroka-Muhammada-a-Aise.html?ref=rssSväté Korány (mokova)Keď som v jednom zo svojich článkov citovala verše Koránu, aby som ukázala aký je islam nespravodlivý, nelogický a neľudský, jedna oponentka vo svojom komentári poukázala na podstatný problém. Parafrázujem: „Nemôžeš si vytrhnúť s Koránu verše podľa potreby a bez kontextu1. Korán je nepreložiteľný2, a zaujímalo by ma, o ktorý výklad sa opieraš? Existuje sedem rôznych spôsobov čítania Koránu3.“Mon, 20 Aug 2012 08:35:19 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/305275/Svate-Korany.html?ref=rssRozumný, logický a racionálny Korán (mokova)Povedzme, že hadísy hovoriace o neľudskosti a hlúposti proroka Mohameda sú falošné. Povedzme, že jeho životopisy napísali falošní moslimovia – posluhovači západu s cieľom očierniť jeho meno. Jediným vierohodným zdrojom pre spoznanie a učenie sa o islame je Korán. Podľa veriacich by sme v ňom mali nájsť logiku, racionálnosť, rozumnosť...Fri, 17 Aug 2012 07:14:54 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/305650/Rozumny-logicky-a-racionalny-Koran.html?ref=rssŠkola Sunny: Pes, osol a žena (mokova)Islam sa tvári ako krásne ženu- ochraňujúce a rešpektujúce náboženstvo. Mnoho moslimov túto legendu zavádza do praxe, a občas sa k ženám správajú až natoľko úctivo, akoby „byť ženou" bola smrteľná choroba. Rešpekt voči každému slušnému človeku (bez ohľadu na pohlavie, farbu, vieru, národnosť, ...) by mal byť prirodzeným správaním sa každého aspoň trochu vychovaného človeka. Čo nám však o ženách povedal veľký Prorok? Nechajme sa poučiť.Wed, 15 Aug 2012 08:00:00 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/304460/Skola-Sunny-Pes-osol-a-zena.html?ref=rssIndonézia – budúca bývalá islamská krajina (mokova)Každý rok asi dva milióny indonézijských moslimov vymieňa islam za kresťanstvo. Ďalší opúšťajú islam a prijímajú iné náboženstvá alebo sa stávajú agnostikmi či ateistami.Sat, 11 Aug 2012 09:00:00 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/305184/Indonezia-buduca-byvala-islamska-krajina.html?ref=rssArabská žena „pred“ a „po“, časť 1. (mokova)Bohužiaľ, moslimovia zničili v maximálnej možnej miere stopy, pamiatky a texty predislamského obdobia. Svoje dejiny pred islamom hodili do šuplíka „Jaheliyah“, t.j. Temný vek, Vek Nevedomia. Preto nie je ľahké presne definovať status žien v predislamskej ére. Určite nebol homogénnym javom a existovali rozdiely medzi jednotlivými kmeňmi. Ostáva nám oprieť sa o islamské zdroje a študovať práva žien a ich vývoj za života Mohameda. Paradoxne, ako dôkaz proti islamu to úplne postačí.Thu, 09 Aug 2012 08:00:00 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/304805/Arabska-zena-pred-a-po-cast-1.html?ref=rssDôvod viery a neviery v Alaha (mokova)…podľa Koránu. Len zopár veršov, pre ilustráciu. Text preložený z arabského originálu je zvýraznený tmavým písmom, komentáre v zátvorkách slúžia na dovysvetlenie, a sú to slová autorov prekladu (nie moje). Zdroj : Korán – preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami, preložil Abdulwahab Al-Sbenaty.Mon, 06 Aug 2012 08:00:00 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/304804/Dovod-viery-a-neviery-v-Alaha.html?ref=rssDedičstvo podľa Koránu alebo Kto učil Alaha matematiku? (mokova)Korán je podľa islamu doslovné božie slovo, ktorým Alah vychováva svojich otrokov, a vzdeláva ich vo veciach každodenného života. Keďže je boh neomylný a absolútne vševediaci, jeho slovo nesmie obsahovať jedinú chybu či nepresnosť. Čiže sú dve možnosti a) Korán nie je presným záznamom božieho slova, ľudia ho zmenili a tým „znehodnotili“, a takto by mal byť vnímaný, alebo b) Alah je vymyslená mytologická postavička a jeho stvoriteľ Mohamed textami v Koráne len dokázal, že mu nešli zlomky.Sat, 04 Aug 2012 08:00:00 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/304803/Dedicstvo-podla-Koranu-alebo-Kto-ucil-Alaha-matematiku.html?ref=rssŽena podľa Šaríe (mokova)Rovnosť či nerovnosť pohlaví je veľmi kontroverzná téma v modernej islamskej spoločnosti. Moslimské krajiny napredujú a snažia sa dobehnúť západnú civilizáciu. Absolútnej rovnosti mužov a žien však stojí v ceste prekážka: Podľa islamského práva Šaríe je hodnota ženy polovičná, a to doslovne.Wed, 01 Aug 2012 08:08:02 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/304454/Zena-podla-Sarie.html?ref=rssDrahý islam (mokova) ešte si pamätáš naše búrlivé stretnutie? Aká som bola krehká, mala som dušičku rozorvanú života poryvmi? Predtým som o tebe počula len matne. A nič dobrého, ak mám byť úprimná. Ale v priebehu pár mesiacov si sa vkradol do môjho života cez srdcervúce, emóciami nabité videá a texty. Bol si ako droga. Ako osvietenie. Zrazu všetko malo zmysel. Aj neúspech. Aj pády.Mon, 30 Jul 2012 17:15:07 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/304524/Drahy-islam.html?ref=rssFalošný islam (mokova)Ak poviete moslimovi, že by ste chceli vedieť viac o jeho náboženstve, dostane sa vám zapálených traktátov aká je to dokonalá viera. Náprava všetkých doterajších náboženstiev, dokonalosť sama. Ak vás lapia, začnete sa o islame učiť. V malých krúžkoch, z letáčikov a časopisov, ktoré vám dajú. Každé obvinenie islamu z nehumánnosti, nelogickosti či démonickosti vyvrátia krásnymi citátmi ich Proroka. Všetko by to bolo pekné, keby neboli falošné.Sun, 29 Jul 2012 18:10:12 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/304269/Falosny-islam.html?ref=rssO sektách a žabách (mokova)Nech už človek verí Darwinovi alebo v boží zásah, dostali sme do daru celkom k svetu materiál na myslenie. Bohužiaľ, že je k svetu ešte neznamená, že je neomylný. Veda, dejiny aj vlastné skúsenosti dokazujú ako málo stačí, aby človek „vypol svoju kontrolku“  a skončil ako žaba v hrnci s vodou.Thu, 26 Jul 2012 19:59:10 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/304320/O-sektach-a-zabach.html?ref=rssIslam: Vojnová korisť (mokova)Pod článkom pojednávajúcim o tom, ako Mohamed na jednej strane krádež prísne zakázal (pod hrozbou trestu- useknutia ruky), no na strane druhej sám okrádal kmene a drancoval mestá, som natrafila na komentár od veriaceho moslima. Snažil sa ním očistiť Mohamedovo meno. Či sa mu to podarilo a či je vôbec také niečo možné, posúďte sami.Thu, 26 Jul 2012 08:48:37 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/304271/Islam-Vojnova-korist.html?ref=rssSunnah: Ako Omar Aláha inšpiroval (mokova)Moslimovia veria, že Korán je doslovným a autentickým slovom božím. Avšak už za života proroka Mohameda pár ľudí, medzi nimi aj detská nevesta Aiša, postrehlo že Mohamedove božské inšpirácie sú príliš svetské. No jedine hlúpy, násilný a zadubený nasledovník proroka Omar sa tým chválil kadiaľ chodil.Wed, 25 Jul 2012 09:24:49 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/304203/Sunnah-Ako-Omar-Alaha-inspiroval.html?ref=rssŠkola sunny: Prečo sa moslimka môže aj pokrájať... (mokova)a jej viera nebude nikdy dosť dobrá, o inteligencii ani nehovoriac. Čersvým moslimkám nahučia len krásne výroky dokazujúce úctu islamu voči žene, ako napríklad: "Raj leží pri nohách matky". Škoda, že práve tieto sú vymyslené, čo vám ukážem neskôr. Pozrime sa však, čo Prorok hovoril o ženách naozaj.Wed, 25 Jul 2012 08:20:42 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/304199/Skola-sunny-Preco-sa-moslimka-moze-aj-pokrajat.html?ref=rssŠkola sunny: Kam ciká Satan? (mokova)Sunnah je tadícia proroka islamu zachovaná ústnym podaním z pokolenia na pokolenie a neskôr zozbieraná moslimkými učencami ako Muslim, Bukhari, Dawud, Izaq, atď. Prví dvaja sa považujú za najpresnejších, vďaka prepracovanej technike určovania pravosti hadísov (výrokov o Mohamedovi), t.j. napríklad porovnávanie viacerých zdrojov, presné zachytenie reťazcov kto komu daný výrok povedal. Zbierky sú rozsiahle, prístupné na internete hlavne v arabskom a anglickom jazyku. Pre menej jazykovo zdatných ponúkam zopár "perál".Tue, 24 Jul 2012 13:40:41 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/304141/Skola-sunny-Kam-cika-Satan.html?ref=rssŠkola Sunny: Zívanie (mokova)Sunnah je tadícia proroka islamu zachovaná ústnym podaním z pokolenia na pokolenie a neskôr zozbieraná moslimkými učencami ako Muslim, Bukhari, Dawud, Izaq, atď. Prví dvaja sa považujú za najpresnejších, vďaka prepracovanej technike určovania pravosti hadísov (výrokov o Mohamedovi), t.j. napríklad porovnávanie viacerých zdrojov, presné zachytenie reťazcov kto komu daný výrok povedal. Zbierky sú rozsiahle, prístupné na internete hlavne v arabskom a anglickom jazyku. Vrelo odporúčam naštudovať si aspoň pár textov konvertovaniachtivým dušičkám.Tue, 24 Jul 2012 12:35:17 +0200https://mokova.blog.sme.sk/c/304139/Skola-Sunny-Zivanie.html?ref=rss